Общи Условия

общи условия за ползване на сайта RokoNut.com

Общи Условия

Настоящите общи условия информират потребителя за начина и правилата за ползване на сайта RokoNut.com. Всеки посетител е обвързан от правилата на настоящите общи условия по време на използване на уебсайта. Общите условия са валидни до окончателното напускане на потребителя.

Предоставяни услуги

RokoNut.com представлява онлайн система за доставка, която предлага на потребителите следните услуги:

  • Информация за продуктите в сайта;
  • Информация за производителя и продуктите предлагани в сайта.

Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите на сайта RokoNut.com с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения. Потребителите на сайта RokoNut.com нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на RokoNut.com. Потребителите на сайта нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта RokoNut.com. Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация (flood). Потребителите няма право да ползват screenshot на сайта без изрично разрешение на RokoNut.com. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

Можете да прочетете ТУК политиката на поверителност